Your address will show here +12 34 56 78

Hyödyt liiketoiminnalle

  1. Liiketoiminnan riskien hallinta - IAM varmistaa järjestelmien käyttömahdollisuudet ja muutosvalmiuden (tietoturva kieltämisen ja rajoittamisen sijasta).

  2. Ratkaisu myös tulevaisuutta varten - tämän päivän identiteetinhallinnan ratkaisut mukautuvat joustavasti tulevaisuuden muutoksiin.

  3. Toteutus askel kerrallaan - autamme lähtemään liikkeelle oikeaan suuntaan askel kerrallaan, ei tarvetta järjestelmien jättiprojekteihin. Nopeasti tavoitteeseen - avullamme hyödyt identiteetinhallinnan eduista ja kustannussäästöistä muutaman kuukauden sisällä vuosien projektin sijasta.

  4. Nopeasti tavoitteeseen - avullamme hyödyt identiteetinhallinnan eduista ja kustannussäästöistä muutaman kuukauden sisällä vuosien projektin sijasta.

IAM

Työntekijöille ja alihankkijoille

CIAM

Asiakkaille ja kumppaneille

PAM

Pääkäyttäjien valvonta ja auditointi

  • Text Hover

IAM ja asiakkaidemme palvelu on intohimomme 


Identiteetinhallinta (IAM, Identity & Access Management) on integroitu ratkaisu identiteettien ja käyttäjäoikeuksien turvalliseen hallintaan automaattisesti kaikkiin organisaation käyttämiin järjestelmiin (sisäiset verkkopalvelut, legacy-järjestelmät, pilvipalvelut ja ulkoiset järjestelmät).

IAM auttaa ylintä johtoa parantamaan yrityksen brändiä ja säädösten mukaisen toiminnan edellytyksiä, auttaa hallitsemaan tietoturvariskejä ja ennen kaikkea parantaa asiakkaiden ja kumppaneiden yhteistyön kokemuksia. 
IAM automatisoi IT-hallinnan käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksiin liittyviä tehtäviä ja vähentää manuaalisia työvaiheita. 
Koska identiteetinhallinta tarjoaa ratkaisun organisaationlaajuisesti kysymykseen, kuka pääsee mihinkin tietoon, IAM auttaa organisaatioita noudattamaan GDPR:n periaatteita ja ennaltaehkäisemään tietoturvauhkia.

Tunnemme organisaatioiden erikoistarpeet finanssialalla, terveydenhoidossa, kuntasektorilla ja oppilaitoksissa. Autamme identiteetinhallinnan menestyksellisessä käyttöönotossa, olipa haasteena oman henkilöstön ja alihankkijoiden käyttäjähallinta, asiakkaiden käyttäjätunnukset ja palvelut tai IT-järjestelmien pääkäyttäjien oikeuksien hallinta. Lue lisää infonappien takaa. Järjestelmien ja tiedon hallinta ja johtaminen - IAM tähtää vaivattomaan ja tietoturvalliseen käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien johtamiseen.
  • Text Hover
Intragenilla olemme erikoistuneita identiteetinhallinnan ratkaisuihin ja autamme organisaatioita toteuttamaan järjestelmiä, jotka lisäävät tietoturvaa, helpottavat käyttäjähallintaa, parantavat asiakaskokemusta ja pienentävät liiketoimintariskejä. Tarjoamme innovatiivista osaamista identiteetinhallinnan ratkaisuista, jotka tuovat hyötyjä organisaation arkeen ja liiketoimintaan.