Your address will show here +12 34 56 78

IAM – työntekijöille ja alihankkijoille

YHTYMÄTASON IDENTITEETINHALLINTA RATKAISUNA
IAM on on integroitu ratkaisu identiteettien ja käyttäjäoikeuksien turvalliseen hallintaan automaattisesti kaikkiin organisaation käyttämiin järjestelmiin (sisäiset verkkopalvelut, legacy-järjestelmät, pilvipalvelut ja ulkoiset järjestelmät).
Identiteetinhallinta

Ratkaisu työntekijöiden ja alihankkijoiden identiteettien ja käyttäjäoikeuksien turvalliseen hallintaan

ORGANISAATIOIDEN HAASTEITA
 1. Käyttäjillä on useita eri tunnuksia organisaation eri järjestelmiin.

 2. Kirjautuminen useisiin eri järjestelmiin hankaloittaa käyttäjien päivittäistä toimintaa.

 3. Käyttäjät eivät muista kaikkia tunnuksiaan.

 4. Tunnusten ja oikeuksien luonti ja muutokset kestävät pitkään

 5. Käyttäjien oikeudet eivät pysy ajan tasalla muuttuvassa liiketoiminnassa

 6. Vanhoja ex-työntekijöiden tunnuksia jää auki erilaisiin järjestelmiin

IAM-RATKAISU KÄYTTÄJÄHALLINTAAN
Automaatio
 • Organisaation henkilöstötietoihin perustuva automaatio määrittelee käyttäjien tunnukset, henkilötiedot ja käyttöoikeudet eri järjestelmien välillä.
Pyyntö ja hyväksyminen
 • Käyttäjät voivat pyytää oikeuksia, muutoksia ja pääsyjä yrityksen tietoon, järjestelmiin tai laitteisiin.  Kaikilla pyynnöillä voi olla monitasoiset hyväksymisketjut, joista jää historiatieto - kuka on hyväksynyt, mitä on hyväksytty, miksi on hyväksytty ja milloin on hyväksytty.) 
 • Pyyntöjä voidaan tehdä yhdelle tai useammalle käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle.
Sertifiointi ja uudelleen sertifiointi
 • Oikeuksien ja tiedon omistajat voivat tarkastella ja uudelleen hyväksyä olemassa olevia käyttöoikeuksia koko organisaation laajuisesti kattaen kaiken tiedon ja järjestelmät.  
 • Kertyneet oikeudet voidaan automaattisesti lopettaa, mikäli niille ei enää löydy perustetta nykyhetkessä. 
Workflow-prosessit
 • Käyttäjät, esimiehet tai muu hallinto voidaan automaattisesti ohjata hyväksymään tai tarkastelemaan oikeuksien tilannetta säännöllisin väliajoin tai tiettyyn herätteeseen perustuen.
Analytiikka ja raportointi
 • Järjestelmä tuottaa automaattisesti trendeihin, oikeuksiin, tietoon ja tapahtumiin perustuvan kattavan analytiikan ja raportit, joiden avulla voidaan puuttua käyttöoikeuksien ongelmakohtiin.
 • Säännösten tai vaatimusten noudattamisesta voidaan myös varmistua valmiiden mallien perusteella.
RATKAISUMME OMINAISUUKSIA
 
Automaattinen identiteetin elinkaarenhallinta
 • Joiner - Uuden työntekijän liittyminen
 • Mover -Muutokset olemassa oleviin tunnuksiin ja oikeuksiin
 • Leaver - Poistuneet käyttäjät ja käyttöoikeudet
Web- ja mobiilipohjainen itsepalveluportaali
 • Tilaukset
 • Hyväksymiset
 • Uudelleen sertifiointi
 • Raportointi ja analytiikka
Politiikkapohjaiset mallit
 • SoD - Vaaralliset työyhdistelmät
 • RBAC -Roolipohjaiset käyttöoikeudet
 • Riskipisteet - Riskien pisteytys identiteettiin, tietoon, oikeuksiin tai järjestelmiin perustuen
 • Tietosuoja - Tietosuojan varmistaminen (esim. GDPR)
Raportointi, mittarinäkymät ja analytiikka
 • Live tilanne
 • Tulevan simulointi
 • Historiatiedot
Valmiit rajapinnat ja yhteydet liiketoimintajärjestelmiin
 • Microsoft-infrastruktuuri (Active Directory, Azure, Office 365, SharePoint, Teams, Skype, Exchange)
 • SAP, Oracle, Topsecret, Salesforce, MS Dynamics yms.
Rajapinnat räätälöidyille sovelluksille ja tietomalleille
 • XML, CSV, Powershell, JSON, SQL, SSIS
ITSM-integraatiot ITIL-yhteensopivien järjestelmien
 • Service-Now, Efecte, BMC Remedy
 • Text Hover
 • Text Hover
Identiteetin elinkaari kattaa työntekijän ja ulkopuolisen alihankkijan tarpeet liiketoimintakriittisten tietovarantojen, sovellusten ja työkalujen käyttöön. Identiteetinhallinta varmistaa, että työn tekijöillä on käyttöoikeus silloin, kun on tarve, ja rajoittaa käyttöoikeuksia, kun tietoturva niin edellyttää.
Joiner, Mover, Leaver -prosessi käsittää työntekijöiden ja alihankkijoiden identiteetin elinkaaren vaiheet ja määrittelee toimenpiteet, joita identiteetille tehdään, kun käyttäjä luodaan, käyttäjä siirtyy tai käyttäjä lopettaa työn organisaatiossa.